+31 623546336 info@goldandglow.nl

Disclaimer 

Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer (“Disclaimer”) zijn van toepassing op de internetsite https://goldandglow.nl/  en onderliggende pagina’s van Gold & Glow te Almere,  ingeschreven in het Handelsregister KvK Midden-Nederland onder nummer 55329391 (“GoldandGlow”). Je wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen.

Door deze internetsites te bezoeken en/of de op of via deze internetsites aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je je akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten geboekt/besteld via deze website en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van deze internetsite

De op of via deze internetsites aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van advies. Beslissingen die je neemt op basis van deze informatie zijn voor je eigen rekening en risico.

Hoewel Gold & Glow tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Gold & Glow expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsites aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. De informatie op deze internetsites is specifiek gericht op het publiek in Nederland.
Gold & Glow beheert en onderhoudt deze internetsites vanuit Nederland en staat er niet voor in dat de op of via deze internetsites aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als je deze internetsites vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, ben je verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving. Gold & Glow garandeert niet dat deze internetsites foutloos of ononderbroken zullen functioneren. Gebruik van deze internetsites dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsites in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsites aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Gold & Glow hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft, betekent dit niet dat Gold & Glowde op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico.
Gold & Glow aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Gold & Glow niet geverifieerd.

×